Valentine´s Day

V hodině anglického jazyka žáci 4. A a 4. B oslavili Valentine´s Day, který se slaví již ve většině zemích. Žáci zhlédli krátkou anglickou povídku, kterou si přeložili do českého jazyka, dozvěděli se tak, o vzniku a historii tohoto anglosaského svátku. Seznámili se s novou slovní zásobou pomoci osmisměrky, kterou luštili ve skupinkách. Na závěr hodiny nechyběly ani sladkosti – sweets, které k tomuto svátku nesmí chybět! Žáci si zábavnou, projektovou hodinu užili!
Mgr. Markéta Krčková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/valentines-day/