Vánoční sportovní turnaj

Dne 21.prosince se  všechny  třídy 2. stupně zúčastnily vánočního sportovního turnaje. Každý ročník soutěžil v jiném druhu sportu.
6. třídy  hrály přehazovanou a zvítězila po těžkém  boji třída 6.B.
Sedmičky se utkaly ve vybíjené smíšených družstev, kterou  vyhrála třída  7.A.
Žáci 8. + 9. tříd bojovali ve  florbalu. Mezi děvčaty i mezi  hochy nakonec zvítězila družstva třídy 9.B.
Turnaj  prověřil  sportovní kvality našich  žáků, kterým se líbil a kteří už se těší na další podobná utkání.
Žáci druhého stupně také soutěžili ve stolním tenise. Mezi děvčaty vyhrála Agáta Ferancová ze 7.A. Kluci soutěžili ve dvou kategoriích. Mezi mladšími byl nejlepší Vojěch Bulka ze 7.A a mezi staršími Matyáš Mirocha z 9.A.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vanocni-sportovni-turnaj/