Ve ŠD se stále něco děje…

User comments

Odměny za řečnickou soutěž.

V naší školní družině se děti rozhodně nenudí. Děti využívají odpolední čas k volnočasovým aktivitám, hrají stolní hry, chodíme ven, do tělocvičny, sportujeme, zpíváme, ale také tvoříme a máme spoustu soutěží. Právě ze soutěží a tvoření přinášíme fotky. V březnu se uskutečnila řečnická soutěž a v dubnu jsme v 1.oddělení vyhodnotili soutěž „Sbírání paprsků na sluníčko“. Děti získávají paprsky za různé činnosti – vítězství v soutěžích, pomoc kamarádovi nebo paní vychovatelce, za aktivitu. Vítězkou se stala Hanka Kašparcová z 1.A. V družině také stále něco vyrábíme. Momentálně nám zdobí parapety oken červené berušky, barevní motýlci a zelená travička s tupilány. Na oknech nám létají barevní ptáčci. Přejeme všem krásné jaro!

User comments

Vítězové v řečnické soutěži.

User comments

Vítězky v řečnické soutěži.

User comments

User comments

Tvoříme plakát ke Dni Země.

User comments

User comments

20160406_143854

User comments

User comments

Vyrábíme berušky.

User comments

User comments

User comments

User comments

User comments

User comments

Odměny za sbírání paprsků na sluníčko.

User comments

Vítězové soutěže.

20160415_130145 20160415_130150

User comments

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/ve-sd-se-stale-neco-deje/