Veselá věda

Naši žáci již od loňského roku mají možnost navštěvovat ve škole kroužek Veselá věda – kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Více informací na: www.veselaveda.cz

Kroužek neorganizuje škola, probíhá: 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí, 90 Kč/hod. Druhé pololetí již od ledna/února 2017.

leták pro děti 16-17

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vesela-veda/