Vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlášení voleb

Návrh na kandidáta_PP

Návrh kandidáta_ZZ

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyhlaseni-voleb-do-skolske-rady-2/