Vyhlášení voleb do Školské rady Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

Vyhlášení voleb

Návrh kandidáta_ZZ

Návrh na kandidáta_PP

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyhlaseni-voleb-do-skolske-rady-zakladni-skoly-ostrava-poruba-komenskeho-668-prispevkova-organizace/