Vyhodnocení dotazníku Klima školy, květen 2021

Dotazník vyplnilo na porubských základních školách celkem 1775 rodičů, 316 pedagogů a 2266 žáků. Na naší škole se zapojilo 270 rodičů (odpověděli rodiče 60 % žáků), 27 pedagogů (90 %), 253 žáků 4. – 9. tříd (87 %). Počet rodičů, kteří se do dotazníku zapojili, se oproti loňskému roku výrazně zvýšil – na anketní otázky jich odpovědělo třikrát více.

Ve všech hodnocených oblastech se výsledky naší školy pohybovaly kolem celkového průměru neměřeného ve všech porubských základních školách.

K drobné odchylce došlo pouze v tom, jak pedagogové hodnotili kvalitu vzájemné spolupráce. Naši učitelé hodnotili vzájemnou spolupráci o něco kritičtěji než ostatní učitelé porubských škol.

Ve srovnání s loňským rokem škola dosáhla výrazně lepšího výsledku v oblasti spokojenosti žáků – ta se zvýšila z 69 na 76 %.

Celková spokojenost rodičů naší školy se v různých oblastech pohybuje mezi 71 – 89 %. Nejlépe byly ohodnoceny dobré vztahy mezi rodiči a učiteli, jasná a srozumitelná pravidla chování a schopnost školy informovat o aktuálním stavu.

Nejkritičtější byli rodiče v hodnocení rozvoje potenciálu svých dětí.

Pedagogové na naší škole jsou nejvíce spokojeni s kvalitou distanční výuky, prací školního poradenského pracoviště a s respektováním individuálních vzdělávacích potřeb žáků.

Nejhůře ohodnotili své dovednosti v oblasti formativního hodnocení a kvalitu vzájemné spolupráce.

Žáci vyjádřili výraznou spokojenost s prací školního poradenského pracoviště a vysoce ohodnotili jasnost a srozumitelnost pravidel chování.

Nejslabšího výsledku dosáhli v pochopení smysluplnosti učení a nejkritičtěji hodnotili respektování individuálních vzdělávacích potřeb a možnost otevřeně vyjadřovat svůj názor.

Děkujeme rodičům i žákům za upřímné odpovědi, kritické poznámky i za krásná slova díků a ocenění.
S výsledky průzkumu budeme v příštím školním roce intenzivně pracovat.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyhodnoceni-dotazniku-klima-skoly-kveten-2021/