Výlet 4.C do Hradce nad Moravicí

Výlet byl fajn. Procházka zámeckým parkem byla hezká, došli jsme až na rozhlednu. Líbila se nám prohlídka zámku s průvodcem i výukový program. Stavěli jsme hrady, zkoušeli si středověké šaty a někteří se vyzkoušeli psát i inkoustem a brkem. Moc se nám tam líbilo!

(podle předlohy žákyně poupravila Mgr. Pavla Kovalová)

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vylet-4-c-do-hradce-nad-moravici/