Výroční zpráva Spolku rodičů za šk.r. 2016/2017

Výroční zpráva Spolku ZŠ Komenského 2016-2017 s podklady

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyrocni-zprava-spolku-rodicu-za-sk-r-20162017/