Výroční zpráva za rok 2022 dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva_106

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyrocni-zprava-za-rok-2022-dle-zakona-o-svobodnem-pristupu-k-informacim/