Výsledky školního kola zeměpisné olympiády

Školního kola zeměpisné olympiády dne 28.1.2016 se zúčastnilo:

v kategorii A 14 žáků šestých tříd,

v kategorii B 14 žáků sedmých tříd

v kategorii C 29 žáků osmých a devátých tříd.

Do okresního kola postupují vítězové školního kola.

kat. A

1. Nikola Kočí                      VI.A 16 11 27
2.-3. Veronika Kempná          VI.B 15 11 26
2.-3. Vojtěch Bulka                 VI.A 15 11 26

 

kat. B

1. Pulkrábek David             VII.B 24 25 49
2. Vrajík Jakub                    VII.B 14 12 26
3. Skotnicová Pavlína        VII.A 14 10 24

 

kat. C

1. Monika Zarabská VIII.B 5 16 21
2. Jakub Lapka IX.B 2 15 17
3. Filip Martausz VIII.B 4 12 16

 

Blahopřejeme vítězům a přejeme jim hodně úspěchů v okresním kole, které se uskuteční dne 16.2.2016.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vysledky-skolniho-kola-zemepisne-olympiady/