Výtvarná výchova trochu jinak

Během října zažila 7. A a 9. B jednou taky výtvarku jinak. Žáci absolvovali architektonickou přednášku s procházkou Porubou. Architekt Tomáš Čech jim představil město jako složitý systém, který se skládá z mnoha částí. Povídali jsme si o tom, co je to ulice, náměstí, park atd. První hodina proběhla ve třídě s využitím interaktivní tabule. Žáci se aktivně zapojovali a poznávali mj. letecké snímky Poruby, Prahy i jiných metropolí. Druhá hodina proběhla venku s názornou ukázkou zmíněných pojmů. Akce byla dotovaná ÚMOb. Pěkné podzimní počasí tuto zajímavou akci ještě podtrhlo…

Mgr. Pavla Kovalová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vytvarna-vychova-trochu-jinak/