Výtvarná výchova ve 4.A

Čtvrtá A se těší na karneval a společně vyrábějí výzdobu tělocvičny.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vytvarna-vychova-ve-4-a/