Výuka AJ s rodilým mluvčím

20160310_101045V březnu obohatil našim páťákům a šesťákům výuku anglického jazyka rodilý mluvčí z Velké Británie. Formou prezentací žáky seznámil se životem v Anglii. Věnoval se tématům jako například rodina, škola, město, rok v mém životě, jídlo a především reáliím Velké Británie. Velký úspěch měla skupinová práce na téma : Navrhni svou školní uniformu a logo naší školy.

Žáci si mohli v praxi vyzkoušet komunikaci s rodilým mluvčím a dovědět se nová slovíčka a fráze k uvedeným tématům. Hodinová dotace: Během několika březnových dnů strávil lektor v každé z uvedených tříd sedm vyučovacích hodin.

Zpracovala Mgr. Pavla Kovalová

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyuka-aj-s-rodilym-mluvcim/