Výuka českého jazyka v 1. třídě

Vyučovací hodiny českého jazyka se v první třídě dělí na dvě části – čtení a psaní. Společné čtení je důležité pro procvičení a děti se při něm učí spolupracovat. Rychlejší žáci musí číst po slabikách, ale předčítají slabiky slabším žákům a ti si je při tom opakují. U psaní je nejdůležitější správný sed a úchop psacího náčiní. Žáci by měli psát uvolněně a být při psaní sebejistí. Celá hodina je proložená didaktickými hrami, aby si žáci odpočinuli. Jak nám to všechno šlo můžete vidět v přiloženém videu.

Třídní učitelka 1.B Mgr. Radka Oravcová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyuka-ceskeho-jazyka-v-1-tride/