Výuka matematiky v 1. třídě

Matematika děti v mé třídě velmi baví a těší se na ni. Děti vždy nepracují na stejných úkolech, často pracují ve skupinách, různým tempem a na různě těžkých úkolech. Využívám u dětí procvičení látky formou hry a výsledky hodnotíme společně. Děti si vzájemně pomáhají a usměrňují se. Jsem přesvědčena o tom, že je více než obsah učiva zaujme způsob, jak látku probíráme. Naučíme se pak společně mnohem více. Jak taková hodina probíhá můžete vidět ve videu.

Mgr. Petra Dolbová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyuka-matematiky-v-1-tride/