Výuka nanečisto

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 proběhla na naší škole výuka nanečisto pro budoucí prvňáčky. Žáci mateřské školy měli možnost přijít si vyzkoušet, jak vypadá školní třída a vyučovací hodina. Paní učitelky si pro ně připravily mnoho aktivit. Seznámily děti s prostředím základní školy, povídali si o známých pohádkách, dokonce si vyzkoušeli i práci s interaktivní tabulí.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyuka-nanecisto/