Výuka plavání v 2.A

Ve středu dne 25. 1. 2023 se žáci 2.A účastnili poslední 20. plavecké výuky.
V tomto pololetí se naučili a zdokonalovali se v plaveckých technikách a stylech, užili si spoustu vodní zábavy. Vyzkoušeli si i vodní sporty s jednoduššími pravidly, užili si skluzavky a vodních pomůcek – hraček. Na závěr pololetí nechybělo ani mokré vysvědčení, které jim plavecká škola napsala. I přes velkou oblibu se s plaváním loučíme a již se těšíme na další plavecké lekce v dalším školním roce.

třída 2. A
Mgr. Dorota Voráčová a Mgr. Markéta Krčková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyuka-plavani-v-2-a/