Výuka s rodilým mluvčím

Koncem listopadu a začátkem prosince si naší osmáci a deváťáci mohli dvakrát vyzkoušet výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím z Velké Británie. Zaměřil se na reálie, dopravu a nejdůležitější památky své rodné země. Žákům se líbilo, že mu mohli klást otázky a vyzkoušet si, jak na tom se svou angličtinou jsou.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyuka-s-rodilym-mluvcim/