Výzva na zpracování cenové nabídky – ,,Ozdravný pobyt žáků druhého stupně“

Ozdravný_pobyt_2022_včetně_příloh

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyzva-na-zpracovani-cenove-nabidky-ozdravny-pobyt-zaku-druhoho-stupne/