Vstup osob do prostor ŠD

Vážení rodiče,

prosím, respektujte Vnitřní řád školní družiny a nevstupujte z bezpečnostního a hygienického hlediska do prostor školy a školní družiny.  Pokud potřebujete cokoliv řešit s p. vychovatelkou, domluvte si s ní individuální schůzku v čase, který bude vyhovovat oběma stranám.

Děkujeme za pochopení,

Tým ŠD

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyzvedavani-zaku-ze-sd/