Žáci 9. ročníků navštívili Českou televizi

Žáci 9. ročníků navštívili Českou televizi, Televizní studio Ostrava. Prohlídka zahrnovala 2 vysílací studia, režijní komplex a digitální obrazovou střižnu. Dozvěděli jsme se, jak vypadá zpravodajská práce, jak se tvoří pořady a vyzkoušeli si práci se čtením zařízením.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zaci-9-rocniku-navstivili-ceskou-televizi/