Základní informace o ŠD

Školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování. Hlavním úkolem školních družin je mimoškolní výchova založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině. Jejím posláním je poskytování zájmové činnosti a možnost odpočinku a relaxace po školním vyučování. Základní organizační jednotku školní družiny tvoří oddělení. Oddělení mají na starosti vychovatelky, vedení družiny pak vedoucí vychovatelka.

Naše motto: „ŠD je místo, kde se děti rády vracejí.“

Všem dětem se snažíme vytvořit co nejpříjemnější prostředí, aby se mohly těšit na další den strávený s kamarády v naší školní družině.

Vedoucí vychovatelka ŠD: Mgr. Lucie Skulinová

Naše školní družina má šest oddělení. Tři z nich se nachází v přístavbě školy, dvě z nich v budově školy a jedno oddělení je v kmenové třídě.

Organizace ŠD ve šk.roce 2015/2016

  1. oddělení – Mgr. Lucie Skulinová – 27 dětí (1.A, 2.B)
  2. oddělení – Věra Tománková – 29 dětí (1.B, 2.C)
  3. oddělení – Mgr. Ivana Šenková – 29 dětí (1.C, 3.B)
  4. oddělení – Mária Gruntová – 29 dětí (2.A, 2.C, 4.A,)
  5. oddělení – Mgr. Eva Muchová – 27 dětí (2.B, 3.A)
  6. oddělení – Mgr. Zdena Solaříková 27 dětí (2.C, 3.B, 4.B, 5.A)

Paní vychovatelky pracují s dětmi na základě měsíčních plánů výchovných činností. Společně se však setkáváme na pravidelných celodružinových akcích, vyrábíme výrobky na školní akce. Úzce spolupracujeme s třídními učiteli a rodiči.

 

Provoz ŠD:

Provoz školní družiny je od 6.00 do 7.30 hod. a od 11.40 do 16.30 hod. Ranní provoz zajišťuje jedna vychovatelka dle rozpisu služeb.

Vzhledem k výchovně vzdělávacímu procesu jsou stanoveny odchody žáků od 13.30 do 14.00 a následně od 15 hodiny. V době od 14 do 15 hodin probíhá v jednotlivých odděleních řízená činnost, proto prosíme rodiče, aby respektovali toto nařízení a děti v tuto dobu nevyzvedávali.

     Zápis do školní družiny je nutné každoročně opakovat. V červnu dochází k formálnímu ukončení docházky dítěte do ŠD a v době zápisu je třeba docházku na další školní rok opět obnovit přihlášením dítěte do ŠD a vyplněním zápisního lístku.

Kroužky ŠD ve šk. roce 2015/2016

Název kroužku Třída Den Hodina Začátek Vedoucí
KERAMIKA 1. 1.třídy PONDĚLÍ 15.00 – 16.00 5.10. p.vych. Tománková
KERAMIKA 2. 2.,3.třídy ÚTERÝ 14.00 – 15.00 6.10. p.vych. Muchová
ČTENÁŘSKÝ 2.-4.třídy ÚTERÝ 15.00 – 15.45 6.10. p.vych. Solaříková
HUDEBNÍ 1.-4.třídy STŘEDA 15.00 – 15.45 7.10. p.vych. Gruntová
ŠIKULOVÉ 1.-4.třídy ČTVRTEK 15.00 – 15.45 1.10. p.vych. Skulinová
SPORTOVNÍ 1. 1.třídy ČTVRTEK 13.30 – 14.15 trenérka/p.vych.Skulinová
SPORTOVNÍ 2. 2.třídy STŘEDA 13.30 – 14.15 trenérka
SPORTOVNÍ 3. 3.třídy STŘEDA 14.15 – 15.00 trenérka
Keramika: vyrábění a tvoření z keramické hlíny
Čtenářský: kniha jako nejvěrnější přítel člověka, součástí je i pravidelná návštěva knihovny
Hudební: učení se písniček, základy hudební teorie, poslech moderní hudby, nácvik muzikálu
Šikulové: luštění křížovek, hádanky, kvízy, hraní deskových her
Sportovní: projekt MŠMT – hodina TV navíc, pro děti zapsaných u třídních učitelek

Kroužky ŠD vedou paní vychovatelky, jsou bezplatné a děti v nich pracují od října do konce května. Děti se zapisují na základě písemné přihlášky. Pokud děti v průběhu šk.roku přestanou jevit zájem o danou činnost, jejich chování vede ke konfliktům mezi dětmi, vznikají různé problémy, které gradují, mohou paní vychovatelky tyto děti z kroužku vyloučit.

Orientační přehled činností ve ŠD:

Každé oddělení má pečlivě vypracovaný svůj rozpis činností, režim odpoledního času (vše záleží na konci vyučování jednotlivých tříd, zaměření paní vychovatelky).

11.40 – 13.00             přivítání, hygiena, oběd, odpočinková činnost, klidové aktivity

13.00 – 14.00             individuální hraní s dětmi, společenské hry, stolní hry

14.00 – 15.00             řízená – rekreační a zájmová činnost

15.00  – 16.30            kroužky ŠD, příprava na vyučování

ŠD využívá nejen prostory školy (tělocvična, hudebna, keramická dílna, kuchyňka), ale především za příznivého počasí školní zahradu, atletické hřiště, chodíme na procházky do okolí školy.

Aktuální a důležité informace si můžete přečíst zde na webových stránkách nebo na informační nástěnce vedle třídy ranní družiny.

Na spolupráci se těší Lucie Skulinová s kolektivem vychovatelek

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zakladni-informace-o-sd/