Zápis dětí do 1.tříd 2016

zápis 047

Zápis budoucích prvňáčků se uskuteční ve dnech 15.1. a 18.1.2016 v době od 13:00 do 17:00.

Den otevřených dveří s možností shlédnutí výuky v současných 1.třídách se bude konat dne 7.1.2016 v době od 8:00 do 11:00.

Pro rodiče, kteří budou mít zájem o informace o škole je možné setkání dne 8.1.2016 v době od 13.00-15:30.

K zápisu přicházejí děti narozené 1.9.2009 – 31.8.2010.

K zápisu přijdou i děti, kterým byl na školní rok 2015/2016 udělen odklad.

K zápisu přichází se zákonným zástupcem dítě, které prokáže školní zralost.

U zápisu zákonný zástupce dítěte předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

Těšíme se na Vás.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zapis-deti-do-1-trid-2016/