Zápis do 1. tříd 2017

Informace k zápisu do 1. tříd pro děti narozené v období 1.9.2010 – 31.8.2011.

  • Zápis proběhne ve dnech 3. a 4. dubna 2017 v čase 13:00 – 17:00 hod.
  • k zápisu rovněž přijdou děti, kterým byl udělen odklad školní docházky
  • k zápisu přicházejí zákonní zástupci s dítětem, občanským průkazem a rodným listem dítěte
  • rodiče dětí, které budou řešit odklad školní docházky, předloží v čase zápisu 2 doporučení: lékaře – pediatra a školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  • rodiče s dětmi mohou navštívit školu a shlédnout výuku v 1. třídách v rámci Dne otevřených dveří 23.3.2017 v čase 8:00 – 11:00, 13:00 – 15:30 (v tomto čase jen návštěva tříd, bez ukázky výuky)
  • Škola nanečisto proběhne v měsíci únoru a březnu, termín bude oznámen v MŠ, kam spádově docházejí děti

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zapis-do-1-trid-2017/