Zápis do 1. třídy

Formuláře:

Online zápis do 1. třídy

Manuál pro rodiče

Žádost_odklad

Videoprohlídka ZŠ Komenského

Kdo se musí zapsat k povinné školní docházce
6 let k 31. 8. 2024 Dítě narozené od 1. září 2017 do 31. 8. 2018
Děti, kterým byl povolen odklad v loňském školním roce
Kdo se může zapsat k povinné školní docházce dříve
Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2024 a jeho zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).
Dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024 a jeho zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného (dětského) lékaře dítěte.
 Organizace zápisu
a) Zákonní zástupci přicházejí i s dětmi 2. nebo 3. dubna v době, kterou si vybrali při registraci online.
b) Zákonní zástupci předkládají:

·               rodný list dítěte (u cizinců pas)

·               svůj občanský průkaz

·               screening školní zralosti vyhotovený v MŠ

·               rozhodnutí o odkladu z minulého roku, pokud mělo dítě odložený nástup do 1. třídy

·               vyšetření z poradny, pokud existuje

d) Zápis je rozdělen na formální část a motivační část:

·     při formální části zápisu vyřídí zákonný zástupce nezbytné formuláře

·     motivační část zápisu realizují učitelky 1. stupně s budoucími prvňáčky, zákonní zástupci   mohou s pedagogy konzultovat problematiku školní zralosti

Co má dělat zákonný zástupce v případě, že chce přihlásit své dítě na školu, která leží mimo školský obvod ZŠ Komenského, a neplánuje dostavit se k zápisu na ZŠ Komenského
Nahlásí tuto skutečnost ještě před zápisem na email: zskomenskeho@centrum.cz
 Kritéria přijetí žáků do prvních tříd při zápisu
Přednostně jsou přijímány děti: 1. s trvalým pobytem ve školském obvodu ZŠ Komenského,
2. jejichž sourozenec je v současnosti žákem ZŠ Komenského a bude jím i v příštím školním roce.
 Školský obvod Základní školy Komenského
17. listopadu 203, 593 – 600, 638, 639, 641 – 646 náměstí Boženy Němcové
Alšova náměstní Jana Nerudy
Budovatelská náměstí Vítězslava Nováka
Čs. exilu Pod Nemocnicí
Dělnická 290 – 292, 299 – 304, 311 – 313, 318 – 321 Porubská 314 – 317, 330 – 349, 366 – 381, 673, 674
Drobná Rekreační
Gustava Klimenta Schovaná
Hradčanská Splavní
K Myslivně Studentská
K Záhumenici Turistická
Ke Skalce U Oblouku
Klimkovická 43, 57, 58, 137, 142, 285, 286, 2010, 2154, 2189, 2207, 2208, 2210, 2345, 2352, 2358 Urxova
Komenského V Zahradách
Loučky Višňová
Matěje Kopeckého Vřesinská
Na Návsi Výletní
nábřeží SPB Záhumenní
Vyhodnocení zápisu
Seznam přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly bude zveřejněn 12. 4. 2024 na webových stránkách školy a vyvěšen ve vitríně před školou.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zapis-do-1-tridy/