Zápis do 1. třídy

Formuláře:

Dodatečný zápis do první třídy

Výsledky_zápisu_do_1.třídy

Přihlášení k zápisu_2021

Žádost o odklad

Kdo se musí zapsat k povinné školní docházce
6 let k 31. 8. 2021 Dítě narozené od 1. září 2014 do 31. 8. 2015
Děti, kterým byl povolen odklad v loňském školním roce
Kdo se může zapsat k povinné školní docházce
Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021 a jeho zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
Dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022 a jeho zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného (dětského) lékaře dítěte
 Organizace zápisu
7. nebo 8. dubna v době od 13:00 do 17:00 hodin přichází pouze jeden zákonný zástupce (bez dítěte)
Zákonný zástupce předloží: rodný list dítěte (u cizinců pas), svůj občanský průkaz a vyplněné formuláře, které si stáhl z webových stránek školy https://www.zskomenskehoporuba.cz/zapis-do-1-tridy/ nebo si je vyzvedl na recepci školy v pracovních dnech vždy od 8.00 do 15.00.
V případě, že zákonný zástupce nebude mít připravené formuláře, vyplní je přímo ve škole.
Pokud zákonný zástupce ví, že se nebude moci zúčastnit zápisu 7. nebo 8. dubna, může se do 6. dubna nahlásit na těchto kontaktech: zskomenskeho@centum.cz, tel. 732 663 468. Bude s ním sjednán individuální zápis.
Kritéria přijetí žáků do prvních tříd při zápisu
Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem ve školském obvodu ZŠ Komenského.
 Školský obvod Základní školy Komenského
17. listopadu 203, 593 – 600, 638, 639, 641 – 646 náměstí Boženy Němcové
Alšova náměstní Jana Nerudy
Budovatelská náměstí Vítězslava Nováka
Čs. exilu Pod Nemocnicí
Dělnická 290 – 292, 299 – 304, 311 – 313, 318 – 321, 383 – 387 Porubská 314 – 317, 330 – 349, 366 – 381, 673, 674
Drobná Rekreační
Gustava Klimenta Schovaná
Hradčanská Splavní
K Myslivně Studentská
K Záhumenici Turistická
Ke Skalce U Oblouku
Klimkovická Urxova
Komenského V Zahradách
Loučky Višňová
Matěje Kopeckého Vřesinská
Na Návsi Výletní
nábřeží SPB Záhumenní
Vyhodnocení zápisu
Seznam přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly bude zveřejněn dne 12. 4. 2021 na webových stránkách školy a vyvěšen ve vstupu do školy ve formátu: registrační číslo/počáteční písmena jména a příjmení/datum narození (příklad: 1/JN1505 = Jan Novák narozený 15. 5.)

Tento seznam bude průběžně doplňován na základě individuálních zápisů a jeho finální podoba bude zveřejněna dne 3. 5. 2021.

 

 

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zapis-do-1-tridy/