Zápis do 1. třídy

Formuláře:

Přihlášení k zápisu_2023

Žádost_odklad

Videoprohlídka ZŠ Komenského

Kdo se musí zapsat k povinné školní docházce
6 let k 31. 8. 2023 Dítě narozené od 1. září 2016 do 31. 8. 2017
Děti, kterým byl povolen odklad v loňském školním roce
Kdo se může zapsat k povinné školní docházce dříve
Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2023 a jeho zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).
Dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2023 a jeho zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného (dětského) lékaře dítěte.
 Organizace zápisu
a) Zákonní zástupci přicházejí i s dětmi 3. nebo 4. dubna v době od 13:00 do 17:00 hodin
b) Zákonní zástupci předkládají:

·               rodný list dítěte (u cizinců pas)

·               svůj občanský průkaz

·               screening školní zralosti vyhotovený v MŠ

·               rozhodnutí o odkladu z minulého roku, pokud mělo dítě odložený nástup do 1. třídy

·               vyšetření z poradny, pokud existuje

d) Zápis je rozdělen na formální část a motivační část:

·     při formální části zápisu vyřídí zákonný zástupce nezbytné formuláře

·     motivační část zápisu realizují učitelky 1. stupně s budoucími prvňáčky, zákonní zástupci   mohou s pedagogy konzultovat problematiku školní zralosti

Co má dělat zákonný zástupce v případě, že chce přihlásit své dítě na školu, která leží mimo školský obvod ZŠ Komenského, a neplánuje dostavit se k zápisu na ZŠ Komenského
Nahlásí tuto skutečnost ještě před zápisem na email: zskomenskeho@centrum.cz
 Kritéria přijetí žáků do prvních tříd při zápisu
      Přednostně jsou přijímány děti:

1.      s trvalým pobytem ve školském obvodu ZŠ Komenského,

2.      jejichž sourozenec je v současnosti žákem ZŠ Komenského a bude jím i v příštím školním roce.

 Školský obvod Základní školy Komenského
17. listopadu 203, 593 – 600, 638, 639, 641 – 646 náměstí Boženy Němcové
Alšova náměstní Jana Nerudy
Budovatelská náměstí Vítězslava Nováka
Čs. exilu Pod Nemocnicí
Dělnická 290 – 292, 299 – 304, 311 – 313, 318 – 321, 383 – 387 Porubská 314 – 317, 330 – 349, 366 – 381, 673, 674
Drobná Rekreační
Gustava Klimenta Schovaná
Hradčanská Splavní
K Myslivně Studentská
K Záhumenici Turistická
Ke Skalce U Oblouku
Klimkovická Urxova
Komenského V Zahradách
Loučky Višňová
Matěje Kopeckého Vřesinská
Na Návsi Výletní
nábřeží SPB Záhumenní
Vyhodnocení zápisu
Seznam přijatých dětí pod přidělenými evidenčními čísly bude zveřejněn do 14. 4. 2023 na webových stránkách školy a vyvěšen ve vitríně před školou.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zapis-do-1-tridy/