Zápis z jednání školské rady dne 17.5. 2021

  1. Informace k chystaným změnám ŠVP na ZŠ Komenského – předseda ŠR
  2. Výsledek hospodaření ZŠ za rok 2020 – ředitel ZŠ

3.700.000 příspěvek na provoz, včetně dotací během roku na plavání, správce hřiště, havarijní opravu střechy ŠD (500.000 Kč) atd. je to celkem 4.472.380 Kč. Na platy jsme obdrželi 28.510.000 Kč. Kromě Šablon II (1,6 mil.) jsme obdrželi dotaci SMO na kariérové poradenství, digitální výuku, ozdravný pobyt – tj. celkem 420.000 Kč.

Zisk z doplňkové činnosti byl minimální – z cca 74.000 klesl na 9.600.

Ušetřili jsme na teple: 53.000 Kč, elektřině: 105.000, vodě 55.000. Nejvýraznější úspora vzhledem k roku 2019 byla ve vodě.

938.000 Kč se investovalo do oprav: malování, střecha, elektronistalace, linolea, vodoinstalace, výměna dveří.

Stavy fondů: FI = 109.472.000, RF = 154.841.000, FO = 170.315.000, FKSP = 196.781.000.

Výsledek hospodaření za rok 2020 = 198.000 Kč.

  1. Návrh rozpočtu na rok 2021 – ředitel ZŠ

Příspěvek na provoz = 3.250.000, tj. o 450.000 Kč nižší než loni.

Bude provedena rekonstrukce horní počítačové učebny (loni to byla dolní PC a infodílna), byl pořízen nový nábytek do kabinetu matematiky. Na ONIVy nám stát poslal navýšené finanční prostředky, přes 1 milion korun, z toho jsme pořídili nové učebnice a pomůcky – zejména na rozvoj výuky Hejného matematiky a podporu ICT – robotika, programování, 3D tisk.

Zůstává problém vlhnutí sklepních prostor, sanace 1.PP bude nákladná – odhadem 5.000.000.

Po jednání s Veolií o ceně tepla očekáváme úsporu 40.000 Kč.

  1. Vyjádření k prezentaci p. Boudy o činnostech školských rad v Porubě – všichni 

    členové rady

  1. Různé : – informace k volbě nového člena školské rady za rodiče ( viz žádost p. Peškové )

výsledky dotazníku na téma distanční výuky, dotazníkového šetření na téma ohrožení pedagogů syndromem vyhoření, nástin možné spolupráce s Wichterleho gymnáziem – volitelný seminář z francouzského jazyka, projektové dny – využití odborných laboratoří

vypracovala : Mgr. Petra Dolbová, předsedkyně školské rady ZŠ Komenského

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zapis-z-jednani-skolske-rady-dne-17-5-2021/