Zapojme všechny: Překonávání vzdělávacích výzev v heterogenním prostředí.

I pedagogové naši základní školy Komenského se ve čtvrtek 8. února 2024 v Centru PANT v Ostravě účastnili debaty s názvem „Zapojme všechny“, která se zaměřila na aktuální výzvy ve vzdělávání. Tato akce přilákala odborníky z oblasti vzdělávání, aby společně diskutovali o možnostech a výzvách, které přináší výuka v heterogenním kolektivu.

Debata zdůraznila důležitost inkluzivního vzdělávání a potřebu zapojit všechny žáky bez ohledu na jejich individuální předpoklady, sociální zázemí nebo zdravotní omezení. Klíčovými řečníky byly Andrea Cibulková (ředitelka odboru Podpora žáků, poradenství a společné vzdělávání NPI ČR), Marie Gottfriedová (ředitelka Základní školy v Trmicích v Ústeckém kraji), Zuzana Škapová (ředitelka ZŠ Dětská v Ostravě) a Marita Širmer Martirosyan (zakladatelka vzdělávacího centra ROSY). Debata byla velmi zajímavá a přínosná.

Mgr. Krčková, školní speciální pedagog.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zapojme-vsechny-prekonavani-vzdelavacich-vyzev-v-heterogennim-prostredi/