Zeměpisná olympiáda 2014/2015

Okresní kolo zeměpisné olympiády proběhlo 25. února 2015 ve  SVČ v Ostravě.

Naši školu v okresním kole velmi dobře reprezentovali nejlepší řešitelé školního kola zeměpisné olympiády:

v kategorii A – žáci 6. ročníku David Pulkrábek ze VI.B,

v kategorii C – žáci 8. a 9. ročníku Libuše Habrnálová z VIII.A.

Jmenovaným žákům blahopřejeme k výbornému umístění a přejeme jim hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Mgr. Petra Planková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zemepisna-olympiada-20142015/