Způsob platby stravného

  1. Hotově – zpravidla se obědy prodávají poslední pracovní den v měsíci (dle vyvěšeného rozpisu) v kanceláři školní jídelny, u vstupu do jídelny, vedle hlavního vchodu do budovy školy.
  2. Bezhotovostně – formou trvalého příkazu po vyplnění přihlášky k bezhotovostní platbě, splatné 15. dne předchozího kalendářního měsíce, mimo červen a červenec. Přihláška musí být odevzdaná vždy do 10. dne předchozího měsíce. Strávník dostane přidělený variabilní symbol (evidenční číslo strávníka), pod kterým budou identifikovány veškeré platby. Žáci jsou po zaplacení automaticky přihlášení ke stravě. V případě nesplacené pohledávky – dluhu, nemůže být žák přihlášen ke stravování.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zpusob-platby-stravneho/