ZŠ Komenského pomáhá v boji s koronavirem

Zapůjčili jsme školní 3D tiskárny včetně materiálu VŠB-TU Ostrava. Ta zřídila tiskovou farmu, která se bude centrálně starat o výrobu ochranných štítů pro nemocnice, domovy důchodců, LDN, charity a jiná zařízení, která trpí jejich nedostatkem. Tiskáren je bohužel stále nedostatek a požadavky narůstají. Zapojili jsme se také do aktivity 3D tiskem proti COVID-19.

Vyzýváme všechny, kteří mají doma 3D tiskárnu – připojte se a pomozte lidem v první linii boje s koronavirem.

Naše výtisky

Naše výtisky

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zs-komenskeho-pomaha-v-boji-s-koronavirem/