Ceník stravného

Cena obědů:

Cena obědů žáků se řídí vyhláškou MŠTM. Žák je zařazen do kategorie podle toho, zda v daném školním roce (tedy od 1.9. do 31.8.) dosáhne požadovaného věku. Každý strávník musí mít zakoupený čip, bez kterého se nelze stravovat. Čip slouží po celou dobu školní docházky. V případě ztráty si musí žák (strávník) zakoupit čip nový.

Při změně kategorie žáka, je nutné změnit výši trvalého příkazu!

  • kategorie             7 – 10 let               31,- Kč
  • kategorie          11 – 14 let               33,- Kč
  • kategorie      15 a více let               34,- Kč
  • čip                     120,- Kč
  • cizí strávníci 76,- Kč

 

Výše měsíčních trvalých příkazů dle kategorií:

  • kategorie   7 – 10 let             682,- Kč
  • kategorie 11 – 14 let            726,- Kč
  • kategorie 15 a více let        748,- Kč
  • cizí strávníci                           1 672,- Kč

 

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/cenik-stravneho/