Ceník stravného

Cena obědů:

Cena obědů žáků se řídí vyhláškou MŠTM. Žák je zařazen do kategorie podle toho, zda v daném školním roce (tedy od 1.9. do 31.8.) dosáhne požadovaného věku. Každý strávník musí mít zakoupený čip, bez kterého se nelze stravovat. Čip slouží po celou dobu školní docházky. V případě ztráty si musí žák (strávník) zakoupit čip nový.

Při změně kategorie žáka, je nutné změnit výši trvalého příkazu!

  • kategorie           7 – 10 let                32,- Kč
  • kategorie         11 – 14 let                34,- Kč
  • kategorie      15 a více let                35,- Kč
  • čip         120,- Kč
  • doplatek za nedotovanou stravu 44,- Kč
  • cizí strávníci 82,- Kč

Výše měsíčních trvalých příkazů dle kategorií:

  • kategorie   7 – 10 let              704,- Kč
  • kategorie 11 – 14 let              748,- Kč
  • kategorie        15 a více let              770,- Kč
  • cizí strávníci        804,- Kč

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/cenik-stravneho/