Počátkem měsíce dubna navštívila třída 5. B jednotku HZS Správy železnic v Ostravě

Žáci se seznámili s nově rekonstruovanou budovou Správy železnic, vyslechli si přednášku hasičů, navštívili garáže s hasičskými auty, kde si mohli prohlédnout vybavení a zkusit si sednout na místo posádky a také navštívili řídící jednotku, která monitoruje nejen celou Ostravu, ale i další obvody.

Výprava za hasiči se dětem moc líbila a byla pro ně obrovským přínosem, protože teď už si dokáží lépe představit, jak se o nás tato důležitá a životy zachraňující profese stará.

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/pocatkem-mesice-dubna-navstivila-trida-5-b-jednotku-hzs-spravy-zeleznic-v-ostrave/