Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023 – 2024 
Zahájení přípravného týdne, porada: Pondělí 28. srpna v 8.00, od 8.30 DVPP
Zahájení vyučování a pedagogická rada: Pondělí 4. září, od 10.00 do 11.30 porada
Třídní schůzky a Spolek rodičů, volby do ŠR: Čtvrtek 7. září v 16.30 – 18.00 (Spolek od 16.00)
Adaptační kurz 6. tříd: Pondělí 25. 9. – středa 27. 9.
Den české státnosti: Čtvrtek 28. září 
Podzimní prázdniny: Čtvrtek 26. října, pátek 27. října 
Den vzniku samostatného československého státu: Sobota 28. října
Halloween: Úterý 31. října
Pochod barevných světýlek: Čtvrtek 2. listopadu
Porada k 1. čtvrtletí a třídní schůzky: Čtvrtek 9. listopadu ve 14.00, 16.30 (Spolek 16.00)
Den boje za svobodu a demokracii: Pátek 17. listopadu
Vánoční jarmark: Čtvrtek 7. prosince, 14.00 – 17.00
Vánoční prázdniny: Pondělí 25. prosince až úterý 2. ledna 
Konzultační odpoledne: Čtvrtek 4. ledna, 16.30 – 18.00
Karneval s Hopsalínem a diskotéka: Pátek 23. únor
Lyžařský kurz 7. tříd: Pondělí 22. 1. – pátek 26. 1. 
Pedagogická rada 1. pololetí: Čtvrtek 25. ledna
Předání vysvědčení: Středa 31. ledna
Pololetní prázdniny: Pátek 2. února
Lyžařský kurz 1. stupně: Pondělí 12. 2. – pátek 16. 2. (4. a 5. třída)
Kluby předškoláků: Úterý: 26. 2., 5. 3., 19. 3., 26. 3.
Čteme předškolákům: Pondělí 26. 2. – čtvrtek 29. 2.
Den otevřených dveří: Čtvrtek 7. března (14.00 – 17.00)
Jarní prázdniny: Pondělí 11. března – pátek 15. března
Velikonoční prázdniny: Čtvrtek 28. března – pondělí 1. dubna
Zápis do 1. ročníku ZŠ: Úterý 2. dubna, středa 3. dubna
Porada k 3. čtvrtletí a třídní schůzky, Spolek: Čtvrtek 11. dubna, 16.30 – 18.00
Ozdravný pobyt 2. stupně: Sobota 13. dubna – pátek 26. dubna
Ozdravný pobyt 1. stupně: Sobota 13. 4. – pátek 26. 4.
Den Země: Pondělí 22. dubna 
Svátek práce: Středa 1. května 
Volby do Evropského parlamentu: Pátek 7. června
Den vítězství: Středa 8. května 
Focení tříd: Čtvrtek 16. května, pátek 17. května
Konzultační odpoledne: Čtvrtek 23. května
Zahradní slavnost: Čtvrtek 30. května
Den dětí:  Pátek 31. května
Setkání s rodiči bud. prvňáčků a škola nanečisto: Čtvrtek 6. června
Sportovně zábavné dopoledne pro MŠ:  Pondělí 3. června až pátek 7. června
Exkurze do Prahy Pondělí 10. června až pátek 14. června
Pedagogická rada 2. pololetí: Čtvrtek 20. června
Ochrana člověka za mimořádných událostí: Pátek 26. června
Školní akademie a rozloučení s deváťáky: Pondělí 24. června
Školní výlety:  Do 21. června
Konec druhého pololetí: Pátek 28. června 
Hlavní prázdniny: Pondělí 1. července až sobota 31. srpna
Nástup na přípravný týden Pondělí 26. srpna 
Zahájení nového školního roku  Pondělí 2. září 

Upozornění: termíny se mohou změnit,  je třeba sledovat zprávy v Bakalářích.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/harmonogram-skolniho-roku/