Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/2023

Zahájení přípravného týdne, porada: Středa 24. srpna v 8.30
Zahájení vyučování a pedagogická rada: Čtvrtek 1. září, od 10.00 do 12.00 porada
Třídní schůzky a Spolek rodičů: Čtvrtek 8. září v 16.30 (Spolek od 16.00)
Adaptační kurz 6. tříd: Středa 21. září – pátek 23. září
Den české státnosti: Středa 28. září
Volby do zastupitelstev obcí – ředitelské volno: Pátek 23. září
Podzimní prázdniny: Středa 26. října, čtvrtek 27. října
Den vzniku samostatného českosloven. státu: Pátek 28. října
Den boje za svobodu a demokracii: Čtvrtek 17. listopadu
Třídní sch. s konzult. a porada k 1. čtvrtletí: Čtvrtek 10. listopadu
Vánoční jarmark: Čtvrtek 8. prosince?
Vánoční prázdniny: Pátek 23. prosince až pondělí 2. ledna
Konzultační odpoledne: Čtvrtek 5. ledna
Lyžařský kurz 7. tříd: leden
Volby prezidenta ČR – ředitelské volno: Pátek 13. ledna (případné 2. kolo 27. ledna)
Pedagogická rada 1. pololetí: Čtvrtek 26. ledna
Předání vysvědčení: Úterý 31. ledna
Pololetní prázdniny: Pátek 3. února
Čteme předškolákům: březen
Jarní prázdniny: Pondělí 6. března – pátek 10. března
Den otevřených dveří a škola nanečisto: Čtvrtek 16. března (8.00 – 11.00, 13.00 – 17.00)
Zápis do 1. ročníku ZŠ: Pondělí 3. dubna, úterý 4. dubna
Velikonoční prázdniny: Čtvrtek 6. dubna – pondělí 10. dubna
Třídní sch. s konzult. a porada k 3. čtvrtletí: Čtvrtek 13. dubna
Ozdravný pobyt 8. tříd: Pátek 14. dubna – pátek 28. dubna
Den Země: Sobota 22. dubna – bude upřesněno
Svátek práce: Pondělí 1. května
Den osvobození: Pondělí 8. května
Focení tříd: Pondělí 15. května, úterý 16. května
Třídní schůzky s konzultacemi: Čtvrtek 25. května
Den dětí: Čtvrtek 1. června
Setkání s rodiči bud. prv. a škola nanečisto: Čtvrtek 8. června
Pedagogická rada 2. pololetí: Úterý 20. června
Sportovně zábavné dopoledne pro MŠ: Pondělí 12. června až pátek 16. června
Školní výlety: Do 16. června
Ochrana člověka za mimořádných událostí: Úterý 27. června
Konec druhého pololetí: Pátek 30. června
Hlavní prázdniny: Sobota 1. července až čtvrtek 31. srpna
Den slovanských věrozvěstů: Úterý 5. července
Den upálení mistra Jana Husa: Středa 6. července
Nástup na přípravný týden Pondělí 28. srpna
Zahájení nového školního roku Pondělí 4. září

Upozornění: termíny se mohou změnit,  je třeba sledovat zprávy v Bakalářích.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/harmonogram-skolniho-roku/