Kategorie: Projekty

Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi

Naše škola je zapojena do projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-potravinova-pomoc-detem-v-socialni-nouzi/

Projekt Pracujeme společně IV. z OP JAK

Naše škola je zapojena do projektu OP JAK: Pracujeme společně IV.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-pracujeme-spolecne-iv-z-op-jak/

Projekt – Ozdravný pobyt Karlova Studánka 14. 4. – 28. 4. 2023

Naše škola je zapojena do programu Fondu pro děti ohrožených znečištěným ovzduším.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-ozdravny-pobyt-karlova-studanka-14-4-28-4-2023/

Projekt – Systematický a praktický rozvoj technicky nadaných žáků

Naše škola je zapojena do programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2023.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-talentmanagemet/

Jsme zapojeni do projektu NPA Digitalizujeme školu

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/jsme-zapojeni-do-projektu-npa-digitalizujeme-skolu/

Jsme zapojeni do projektu MAP III

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/jsme-zapojeni-do-projektu-map-iii/

Projekt: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Naše škola je zapojena do programu  Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy, který je spolufinancován Evropskou unií a MŠMT. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid–19. Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-doucovani-zaku-skol-realizace-investice-3-2-3-narodniho-planu-obnovy/

Projekt – Pracujeme společně III

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-pracujeme-spolecne-iii/

Den pro školu

Naše škola se zapojila do projektu Den pro školu, který spojuje školy s dobrovolníky z praxe, kteří jim předávají své zkušenosti a mohou jim tak pomoc při výběru střední školy a povolání. Ve středu jsme u nás mohli přivítat kreativní producentku České televize Ostrava Kateřinu Ondřejkovou, jejíž povídání bylo velmi inspirativní a dokonce jsme si …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/den-pro-skolu/

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

Naše škola je zapojena do programu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, který je spolufinancován Evropskou unií a MŠMT(Evropské strukturální a investiční fondy a operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání). RRPVO III Info: www.talentova.cz https://www.facebook.com/InkluzeOstrava

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/rozvoj-rovneho-pristupu-ke-vzdelavani-ve-meste-ostrava-iii/

Naše bylinková zahrádka

Trápí vás rýma nebo kašel? Naše bylinková zahrádka by vám jistě pomohla. V projektových dnech pod názvem ,, HERBARIUM“ jsme si vyzkoušeli, jaké to je, vytvořit si takovou bylinkovou zahrádku. Zatím jsme ji vyráběli pouze z papíru, ale na jaře může být třeba skutečná. Učili jsme se bylinky rozeznávat pomoci obrázků, čichu i chuti. Žáci …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/nase-bylinkova-zahradka/

Ostrava známá i neznámá

Ostrava známá i neznámá, to je název projektu Základní školy Komenského 668 v Ostravě-Porubě, kterému jsme se v roce 2019 věnovali. Hlavním cílem bylo ukázat dětem jejich rodné město tak, jak ho mnozí neznají. Žáci se seznamovali s historickými prameny, vyhledávali informace a srovnávali podobu města dnes a dříve. Poté nejvýznamnější památky Ostravy a blízkého okolí navštívili a …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/ostrava-znama-i-neznama/

Projekt Edison

Ve dnech 30. září až 4. října se naše škola zapojí do projektu Edison, který je zajišťován organizací AIESEC. Přivítáme  u nás pět zahraničních studentů – z Hongkongu, Ruska, Rumunska, Mexika a Turecka, kteří postupně navštíví všechny třídy a představí nám své země.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-edison/

Pilotní program na podporu rozvoje Kariérového poradenství

    Naše škola je od srpna 2019 zapojena do Pilotního programu na podporu rozvoje Kariérového poradenství ve vybraných základních školách, který je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a probíhá ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti. Cílem je vytvořit samostatné pracoviště kariérového poradce na naší škole.  

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/pilotni-program-na-podporu-rozvoje-karieroveho-poradenstvi/

Projekt – Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání ve městě Ostrava III

RRPVO III

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-rozvoj-rovneho-pristupu-ke-vzdelani-ve-meste-ostrava-iii/