Kategorie: Projekty

Projekt Konektivita školy jako základ rozvoje digitální gramotnosti

Naše škola se účastní projektu na rozvoj digitální gramotnosti.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-konektivita-skoly-jako-zaklad-rozvoje-digitalni-gramotnosti/

Projekt Systematický rozvoj kreativity žáků

Naše škola je zapojena do programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2024.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-systematicky-rozvoj-kreativity-zaku/

Projekt – Ozdravný pobyt Karlova Studánka 13.4.2024 – 26.4.2024

Naše škola je zapojena do programu Fondu pro děti ohrožených znečištěným ovzduším.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-ozdravny-pobyt-karlova-studanka-13-4-2024-26-4-2024/

Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi

Naše škola je zapojena do projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-potravinova-pomoc-detem-v-socialni-nouzi/

Projekt Pracujeme společně IV. z OP JAK

Naše škola je zapojena do projektu OP JAK: Pracujeme společně IV.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-pracujeme-spolecne-iv-z-op-jak/

Projekt – Ozdravný pobyt Karlova Studánka 14. 4. – 28. 4. 2023

Naše škola je zapojena do programu Fondu pro děti ohrožených znečištěným ovzduším.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-ozdravny-pobyt-karlova-studanka-14-4-28-4-2023/

Projekt – Systematický a praktický rozvoj technicky nadaných žáků

Naše škola je zapojena do programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2023.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-talentmanagemet/

Jsme zapojeni do projektu NPA Digitalizujeme školu

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/jsme-zapojeni-do-projektu-npa-digitalizujeme-skolu/

Jsme zapojeni do projektu MAP III

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/jsme-zapojeni-do-projektu-map-iii/

Projekt: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Naše škola je zapojena do programu  Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy, který je spolufinancován Evropskou unií a MŠMT. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid–19. Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-doucovani-zaku-skol-realizace-investice-3-2-3-narodniho-planu-obnovy/