Představení školy

Jací jsme a kam směřujeme…

 • Jsme hrdí na svoji tradici nejstarší základní školy v Porubě.
 • Hlásíme se k ideálům J. A. Komenského: Mladý člověk má poznat sebe i svět a ovládnout sám sebe.
 • Vzděláváme kolem 500 žáků.
 • Rozumíme svým žákům. Nabízíme jim prostor pro vlastní všestranný rozvoj, bohaté podněty, intenzivní prožitky, jasný řád a pravidla, bezpečné prostředí a přátelské vztahy.
 • Rodičům nabízíme partnerskou a korektní spolupráci, diskrétnost a odbornou podporu.
 • Zaměřujeme se na výuku anglického jazyka již od první třídy (v cizojazyčné konverzaci využívá i rodilých mluvčích)
 • Věnujeme se environmentální výchově, vzdělávání a osvětě. Jsme zapojeni do mezinárodního programu Ekoškola a sítě zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V.
 • Rozvíjíme moderní metody výuky zaměřené na aktivizaci a motivaci žáků, uplatňujeme prvky Hejného matematiky a metody CLIL.
 • Systematicky pečujeme o talentované žáky – výuka vedená odborníkem v oblasti rozvoje systémové práce s talentovanými dětmi.
 • Výuka neprobíhá pouze ve školních lavicích, během školního roku žáci navštěvují kulturní a vzdělávací akce, spolupracujeme s mnoha institucemi, např. s VŠB-TUO.
 • Díky elektronickému systému Bakaláři jsme stále online.
 • Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a počítači připojenými na internet, k dispozici jsou odborné učebny fyziky, hudební výchovy, pracovních činností, počítačové učebny, přírodovědná učebna a dvě tělocvičny.
 • Škola má ve svém areálu prostornou zahradu s venkovní učebnou a tartanovým hřištěm.
 • Nabízíme svým žákům rozmanité volnočasové aktivity – například výrobu keramiky, hru na flétnu, tréninky juda, veselou vědu, pěvecký sbor, taneční kroužek a mnoho dalších.
 • Luxusní podmínky poskytuje žákům školní družina, která využívá vlastních prostor vybavených spoustou her a pomůcek.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/predstaveni-skoly/