Objednávání, odhlašování a vyúčtování obědů

  1. Přes aplikaci strava.cz – denně do 13 hodin na den následující (na základě přístupových kódu přidělených při přihlášení ke stravování).
  2. Osobně v kanceláři školní jídelny v době od 7:00 hod do 8:00 hod.
  3. Telefonicky mimořádně, v případě neplánované nepřítomnosti žáka ve škole ( např. nemoc) na číslech:
    596 910 682 nebo 775 349 273 a to v daný den od 6:00 hod do 6:30 hod.

Při platbě v hotovosti se částky za odhlášené obědy vyúčtují v hotovosti k 30.6. příslušného kalendářního roku.

U bezhotovostní platby se přeplatky  vyúčtují k 30.6. příslušného kalendářního roku a vracejí se jednou ročně v měsíci červenci, bezhotovostně, na Váš účet.

Při změně kategorie žáka, je nutné změnit výši trvalého příkazu!

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/objednavani-odhlasovani-a-vyuctovani-obedu/