Loučíme se II.

097Další úžasná paní učitelka, která nás v příštím školním roce nechá napospas záludným rovnicím, nerovnicím, slovním úlohám, ale i poledníkům a rovnoběžkám, je Mgr. Kupcová. Děkujeme za všechny, kterým pomohla pochopit tajemství matematiky i krásu našeho světa. Děkujeme za všechnu pomoc, která přišla vždy dřív, než jsme vůbec stihli požádat. Za úsměv, za milá slova, za humor a nadhled, za laskavost. Děkujeme za hodiny, za nespočetné doučování, za Dny mimořádných událostí, za všechno, co v tomto stručném seznamu chybí, ale nebude zapomenuto…

děkujeme

děkujeme

děkujeme

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/loucime-se-ii/