Vratky stravného za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

blíží se konec školního roku a škola je povinna vypořádat uhrazené přeplatky stravného. Vzhledem k situaci upřednostňujeme platbu na Váš bankovní účet. Z tohoto důvodu žádáme rodiče, kteří platí stravné v hotovosti, aby nejpozději do 8. 6. 2020 zaslali třídním učitelům prostřednictvím mailu, či osobně doručili na recepci školy nebo k vedoucí ŠJ, písemné oznámení (uloženo na recepci školy, u vedoucí ŠJ a jako příloha k tisku), ve kterém uvedou číslo účtu a kód banky, na které má být přeplatek vrácen, jméno, příjmení a třídu žáka a také jméno a příjmení zákonného zástupce (ne vždy je stejné). Toto prosíme podepsat. Přeplatky na účet budou vráceny hromadně po ukončení školního roku, nejpozději do 15.7.2020.

V případě, že nemáte účet u banky, bude nutné si přeplatek vyzvednout osobně v termínu od 22. 6. do 26. 6. 2020, výplata bude probíhat v čase od 8.00 do 11.00 hodin. Přesný čas je třeba dohodnout s vedoucí školní jídelny telefonicky či mailem. (tel.: 775 349 273, mail: sjkomenskeho@seznam.cz).

Zákonným zástupcům, kteří do 26. 6. 2020 nenahlásí číslo účtu ani si přeplatek nevyzvednou na pokladně ŠJ, bude přeplatek vrácen složenkou. Upozorňujeme, že částka přeplatku bude dle kalkulace snížena o 50,00 Kč jako náklad školy (poštovné, materiál, práce).

V Ostravě dne 27.5.2020

ekonomka školy

Příloha k tisku – OZNÁMENÍ

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vratky-stravneho-za-2-pololeti-skolniho-roku-2019-2020/