Zápis do školní družiny pro šk.rok 2020/21

Vážení rodiče,

v týdnu od 15.6. – 18.6.2020 proběhne zápis do školní družiny. Zápisní lístky Vám budou předány na třídních schůzkách a po vyplnění předáte zpět třídní učitelce.

Termíny třídních schůzek:

1.A, 1.B, 1.C – 15.6.2020

2.A, 2.B – 15.6.2020

3.A, 3.B – 16.6.2020

V případě, že se třídních schůzek nezúčastníte, zápisní lístek do ŠD si můžete vyzvednout na recepci školy do 19.6.2020.

Děkuji za včasné dodání zápisních lístků.

Věra Tománková, vedoucí vychovatelka ŠD

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zapis-do-skolni-druziny-pro-sk-rok-2020-21/